E-arkiv

Hållbar e-arkivering •

E-arkiv

Vi erbjuder en hållbar e-arkivering till stora och små organisationer i offentlig verksamhet, men även till privat verksamhet med höga krav på en pålitlig informationshantering.

Organisationer hanterar allt mer information i digital form så som texter, bilder, filmer, kartor, ljud med mera.

Alla kommuner och myndigheter har ansvar för att bevara sin information, oavsett om den finns i pappersform eller digital form. Det är tydligt i tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och annan lagstiftning. Därför krävs ett pålitligt e-arkiv för att på ett hållbart sätt bevara organisationens digitala information för alltid.

Med våra programvaror och lösningar inom e-arkivering erhålls en hållbar informationshantering som möter kraven på tillgänglighet, säkerhet och uppfyllande av lagar.

Fördelarna med att införa e-arkiv är många

Ida Infront är en etablerad leverantör på e-arkivmarknaden sedan millennieskiftet och har lagt ner stor möda på att utforma ett e-arkiv som uppfyller marknadens krav, och lite till.
För oss har det varit viktigt att skapa en produkt som blir ett självklart val för er oavsett om ni är en kommun, statlig myndighet eller en privat organisation.

Ett e-arkiv ger dig många fördelar:

 • bevarar information på ett säkert och långsiktigt hållbart sätt
 • förbättrar och effektiviserar sökning av information
 • möter krav på öppenhet, specifikt inom offentlig sektor
 • elektronisk lagring minskar behov av lokalutrymmen
 • manuell informationshantering blir betydligt ovanligare, vilket ger en säkrare hantering av informationen
 • gör det enklare och billigare att byta verksamhetssystem

Våra lösningar garanterar en hållbar e-arkivering

Det har alltid varit viktigt för oss att kunna erbjuda produkter och lösningar som är anpassningsbara för våra kunder. Vi vet att alla verksamheter ser olika ut och därför också kräver olika lösningar. Om ni behöver hjälp med er e-arkivering vet vi därför att vi kan hjälpa er. Vi vet att det är viktigt att en IT-lösning går att anpassa efter behov och det är också det som är vår styrka och som gör att vi särskiljer oss från andra liknande företag. Ni är alltid välkomna till oss om ni vill diskutera lösningar gällande e-arkivering och informationshantering så att vi kan presentera vårt utbud av produkter och tjänster ni kan ha nytta av.

Med vår hjälp kan ni få en hållbar e-arkivering:

 • som är kravställd av svenska arkivarier
 • för en heltäckande informationsförvaltning
 • med stöd för konvertering och validering
 • innehållande funktioner för arkivredovisning
 • för arkivvård och gallring
 • med stöd för gällande standarder

Få ett prisförslag för e-arkiv

Vi erbjuder er både produkter och tjänster. Produkterna finns tillgängliga on-prem eller som saas.

När det kommer till hållbar e-arkivering vet vi att det är en avgörande del för er verksamhet. Innan ni bestämmer er för att investera i de produkter och tjänster vi kan erbjuda kan vi ge er en offert där pris för e-arkiv framgår tydligt. På det sättet kan ni vara säkra på vad produkterna och tjänsterna kommer att kosta. Om ni har några frågor om våra lösningar finns vi alltid tillgängliga och svarar på era frågor, både innan och efter att ni blivit våra kunder.

 • VÄLKOMMEN TILL OSS

  När ni funderar på frågor om säkert informationsutbyte, effektiv ärendehantering och hållbar e-arkivering.

  Adress
  S:t Larsgatan 18
  581 07 Linköping

  Telefon
  013-37 37 00

  E-post
  offert@e-arkiv.nu

  Orgnr
  556316-2469

OM OSS

När ni funderar på frågor om effektiv ärendehantering, säkert informationsutbyte och hållbar e-arkivering.

E-arkiv.nu kommer att hantera er förfrågan för statistikändamål. Ida Infront AB kommer att hantera dina kontaktuppgifter för att besvara er förfrågan.

KONTAKT

S:t Larsgatan 18
581 07 Linköping

013-37 37 00

offert@e-arkiv.nu

Orgnr:
556316-2469